Algemene informatie

Tijdens een behandeling neem ik de telefoon niet aan, u kunt wel inspreken.

U kunt een afspraak tot 24 uur voor aanvang kosteloos annuleren of verzetten.


Prijzen voor 2024:

Voetreflextherapie € 67,50 (1 uur)

Massagetherapie € 67,50 (1 uur)

Energetische Therapie € 72,50 (1 uur)

Ayurvedische Massage € 75,- (1 – 1,1/4 uur), geen vergoeding door verzekeraar.

Kinderconsult € 55,- (1 uur)

Shiatsu stoelmassage € 40,-  (30 min.)

voor bedrijven € 67,50 per uur excl. BTW

Codes die de zorgverzekeraar gebruikt voor de vergoedingen zijn bij mij in 2024: 24005, 24009, 24012, 24102, 24504 en 24513

U heeft geen verwijzing van een arts nodig. De meeste behandelingen worden (gedeeltelijk) vergoed door de verzekeraar bij een aanvullende verzekering. Dit bedrag gaat niet van uw eigen risico af.  Bij twijfel vraag het uw zorgverzekeraar of kijk op http://www.kwaliteitstherapeuten.nl

Privacybeleid

Vanaf 25 mei 2018 geldt een nieuwe Europese wet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze wet is opgesteld om ervoor te zorgen dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonlijke gegevens. Voor een goede behandeling is het ook noodzakelijk dat ik als behandelend therapeut een dossier aanleg. Dit is ook wettelijk verplicht door de WGBO (wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst), dit dossier moet ik 20 jaar bewaren.

Ik sta er garant voor dat uw gegevens uit uw dossier zorgvuldig worden bewaard en niet aan derden worden verstrekt, zonder uw toestemming. Ook heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht. Een klein deel van de persoonsgegevens worden gebruikt voor de factuur. Dit betreft de gegevens die de zorgverzekeraar vraagt, naam, adres, verzekeringsnummer, geboortedatum, datum van behandeling, korte omschrijving, code van de behandeling en de kosten van de behandeling.

Verder gebruik ik uw e-mail alleen voor eigen mailings en het toesturen van de factuur. Het emailadres wordt niet aan derden verstrekt.  Ik houd me aan deze regels en daarmee zijn uw gegevens veilig binnen de manier die de wet voorschrijft.

Klachtenprocedure

Bent u tevreden, vertel het aan anderen. Bent u ontevreden, vertel het mij! Mochten we er samen niet uitkomen, dan ben ik aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie, de GAT (Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten). Hier kunt u een formulier invullen en zal uw klacht in behandeling genomen worden. Ik hoop van harte dat het niet zover zal komen.